English svenska
Hej och välkommen till Transcoms webbplats, som till största delen är på engelska. Delar av innehållet finns dock även på svenska.
Klicka här för att komma till den fullständiga engelska versionen.
Senaste nyheterna
Global närvaro

Transcoms blogg
  • Alberto Martínez Bernardo

    Transcom Spain awarded at the Platinum Contact Center Awards 2017

    Transcom has once again been recognized with this important prize awarded by the Contact Center Magazine in one of the most prestigious customer care galas in Spain: the ...
  • Tessa Brink

    The Great Transcom Bake Off

    The Dutch Transcom team has shown exceptional creativity in the first Great Transcom Bake Off. The contest took place in early April and served as a fund raiser for the l...
Besök vår blogg
Transcom 2016

2016.transcom.com hittar du information om viktiga aktiviteter under 2016 och fokusområden framåt. Vi har även publicerat vår hållbarhetsrapport här.

Transcom avnoterat och tvångsinlösen initierad

Sista dag för handel i Transcom-aktien var den 10 april 2017. Altor har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Länkar till mer information:

Kungörelse till aktieägarna, juni 2017

Kungörelse till aktieägarna, mars 2017

Information från Altor

Uttalande från Transcoms budkommitté