English svenska
Hej och välkommen till Transcoms webbplats, som till största delen är på engelska. Delar av innehållet finns dock även på svenska.
Klicka här för att komma till den fullständiga engelska versionen.
Senaste nyheterna
Global närvaro

Transcoms blogg
  • Philip Sköld

    Transcom’s Virtual Agent solutions

    As a specialist in customer experience, Transcom is constantly looking for new ways to help our clients improve customer satisfaction and increase loyalty. One of the key...
  • Juan Brun

    Transcom Spain certified as Top Employer Spain 2018

    Transcom Spain is proud to announce that it has been officially certified by the Top Employers Institute for its exceptional employee offerings. The annual international ...
Besök vår blogg
Transcom 2016

2016.transcom.com hittar du information om viktiga aktiviteter under 2016 och fokusområden framåt. Vi har även publicerat vår hållbarhetsrapport här.

Transcom avnoterat och tvångsinlösen initierad

Sista dag för handel i Transcom-aktien var den 10 april 2017. Altor har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Länkar till mer information:

Kungörelse till aktieägarna, juni 2017

Kungörelse till aktieägarna, mars 2017

Information från Altor

Uttalande från Transcoms budkommitté